In December 1989 begon de Roemeense revolutie die een einde maakte aan de 44 jaar communistische tijd en heerschappij in Roemenië waarbij dictator Nicolae Ceaușescu 24  jaar als staatshoofd heeft geregeerd.

De bevolking van Roemenië heeft het zwaar gehad onder het bewind van Ceauşescu. De dictator wil de staatsschuld terugbrengen en dat gaat ten koste van de bevolking. Er wordt op tal van zaken fors bezuinigd. De electriciteit werd vaak afgesloten en ook kon er bijvoorbeeld maar beperkt getankt worden met je auto. Alle auto’s werden ingedeeld d.m.v. hun nummerbord en eens per maand kon je dan met een bewijsje komen tanken. Terwijl veel Roemenen in grote armoede leefden en dagelijks in lange rijen moesten staan voor de meest basale levensmiddelen spendeerde Ceauşescu bergen geld aan een gigantisch paleis (nu bekend als het parlementsgebouw) én een boulevard van 7 km lang  waardoor vele huizen, kerken en gebouwen gesloopt  moesten worden.

De opstand

Als halverwege december de overheid probeert dominee Lásló Tökays uit Roemenië te deporteren wordt in de plaats TimisŸoara fel geprotesteerd. Tökes werd al lange tijd in de gaten gehouden door de Roemeense geheime staatsveiligheidspolitie omdat hij zich verzette tegen het bewind van Ceauşescu. De veiligheidsdienst levert dagenlang strijd met de bevolking en doodt veel van de demonstranten maar kan niet verhinderen dat de demonstraties overslaan naar hoofdstad Boekarest.

Op 22 december 1989 houdt Ceauşescu in de hoofdstad een toespraak. De gedrilde bevolking juicht de dictator aanvankelijk toe, maar tijdens de toespraak draait de stemming om en keert de bevolking zich tegen hun leider. Ceauşescu geeft de Securitate (Roemeense geheime staatsveiligheidspolitie) opdracht het vuur te openen op de demonstranten die de kantoren van de dictator bestormen. De volgende ochtend bestormen de demosntranten opnieuw het partijgebouw en kwamen binnen  het leger koos toen de kant van de demonstranten waardoor Ceauşescu en zijn vrouw Elena per helikopter vluchten. Er was maar weinig brandstof aan boord, waardoor de helikopter in een weiland moest landen. In een gevorderde auto probeerde het gezelschap in veiligheid te komen, maar in de buurt van Târgovişte werden ze herkend en gearresteerd. Op kerstavond werden Ceauşescu en zijn vrouw na een schijnproces ter dood veroordeeld en direct geëxecuteerd omdat ze opdracht hebben gegeven 60.000 Roemenen . De revolutie in december 1989 heeft aan 1.104 mensen het leven gekost.

Na de revolutie

Na de executie wordt Ceauşescuwordt opgevolgd door Ion Iliescu die tijdens het bewind van Ceausescu lid was van de communistische partij maar zich na de revolutie ontwikkelde tot een sociaal-democratisch politicus. In 1990 werd hij democratisch gekozen tot president. Hij bleef toen president tot 1996 en werd in 2000 herkozen. In december 2004 liep zijn tweede termijn af.

De Roemeense Revolutie is de enige revolutie in het Oostblok waar de val van het communistisch regime gewelddadig verliep. De exacte hoeveelheid doden is onbekend. Geschat wordt dat in Roemenië in december 1989 ongeveer 1104 mensen gedood werden als gevolg van de omwenteling.

  • Revolutie
  • Roemeense revolutie
  • Roemeense revolutie
  • Roemeense revolutie
  • Roemeense revolutie
  • Roemeense revolutie